Van onze voorzitter (december 2021)

Beste lezers,

Het einde van 2021 is reeds in zicht. Wij kijken uit naar het nieuwe jaar, dat hopelijk wat meer mogelijk maakt dan wat er in 2021 kon en mocht.

Wat betreft de opleidingen hebben wij nog wel even door kunnen gaan. Gelukkig gold dit ook voor de herhalingslessen.

Door het nagenoeg stil vallen van vele evenementen was er nauwelijks vraag naar ondersteuning. Wij vertrouwen er op dat er in het nieuwe jaar meer mogelijk zal zijn en dat alle lessen zoals gepland weer doorgang kunnen gaan vinden.

Zodra het maar weer mogelijk is, zullen dan ook alle lessen weer opstarten. Natuurlijk zal dit onder de dan geldende regels zijn. Zoals men van ons gewoon is, staar daar de veiligheid van onze cursisten en instructeurs voorop.

Voor hen die van plan zijn om in de nabije toekomst een cursus EHBO of Reanimatie te gaan volgen, hierbij het advies om u nu alvast aan te melden zodat u straks zeker kan zijn van een plaatsje voor één van onze opleidingen. Zodra wij weer kunnen en mogen starten, ontvangt u direct bericht hierover.

Een opleiding van onze vereniging geeft u een veilig gevoel zodat u weet wat u kunt doen als er zich een onverwachte situatie voordoet.

Graag tot ziens op een van onze opleidingen en/of herhalingslessen.

Met vriendelijke groet,

Simon Leijtens

voorzitter